Naturperler i fjordlandet

Aalborg fjordland rummer en meget varieret natur, og man har gode muligheder for at opleve den. Så pak en picnickurv, find fiskestangen, kikkerten, vandreskoene, cyklen, mountainbiken, kanoen eller kajakken frem.

Oplev det smukke hedelandskab

Kører du til Lundby vil du kunne opleve de Himmerlandske heder, som strækker sig lang ind i Vesthimmerland kommune. Hede landskaber har tidligere været fremherskende i Jylland, men nu er der kun mindre områder tilbage. Men et godt sted at se denne naturtype er på de himmerlandske heder. Hederne rummer en masse forskellige planter og dyr, som det er spændene at gå på oplevelse efter. Men samtidigt rummer hederne også spor efter at vi mennesker altid har boet på og omkring hederne. Der er masser af gamle gravhøje og hjulspor som vores forfædre har sat som spor i landskabet. Der er på de himmerlandske heder mulighed for at følge afmærkede ruter rundt i det fantastiske landskab.
Vil du vide mere om de Himmerlandske heder, så download folderen De Himmerlandske heder, der giver mere information og også er udstyret med et godt kort over hederne:
Folder: De Himmerlandske Heder 
Her kan du også læse mere om De Himmerlandske 

Skøn natur i Halkær ådal og ved Halkær sø

I bunden af Halkær bredning ligger Halkær. Ved Halkær udmunder Halkær Å i fjorden. Halkær området er fuld af spændene natur. Det er en gammel ådal, der er skabt i istiden. Sporene herefter kan blandt andet ses lige syd for Halkær Mølle, hvor isen under sin tilbagetrækning har lavet trappetrin ind i ådalens sider. Der ligger i området en række dødishuller der i dag er søer placeret over det egentlige vandspejl. I ådalnes bund, hvor Sønderup Å og Halkær Å mødes ligger Halkær Sø. Søen var i mange år drænet og brugt som landbrugsjord. Men den blev ved et storstilet naturgenopretningsprojekt gendannet i 2006. Der er et rigt fugleliv i søen, specielt når de store fugletræk forekommer i forår og efterår. Og der er flere observationsmuligheder i form af skjul og et tårn hvor man kan betragte livet i søen. Tag ind på Halkær Mølle og se udstillingen om søen og områdets historie.

Nyd et smuk kuperet naturområde og lær om geologi

Vil du vide noget om geologien i området, eller vil du bare nyde et smukt kuperet naturområde, så tag og besøg Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle. Igen er natur og kulturhistorien smeltet sammen. Du kan se den nyresturerede møllesø eller besøge det gamle kalkværk, der samtidigt kan vise dig jordlag fra lang før menneskets tid her på jorden.
Du kan hente meget mere information om Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle i denne folder:

Folder: Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle 
Du kan også læser mere her: Vokslev Kalkgrav og Huul Mølle

Sankt Nikolai Bjerg – en unik udsigt over Limfjorden

Hvis du ønsker en unik udsigt over Limfjorden og udkig til både Nibe bredning og Halkær bredning, så kør til Sebbersund. Kør op på Sankt Nikolai Bjerg. Herfra er der en storslået udsigt over området. Er du heldig kommer der måske trækkende fugle som f.eks. gæs ind over dig, mens du kan se ud over fjorden og se til Nibe. Vikingerne benyttede også bjerget som udkigspost for den store handelsplads der lå nedenfor bjerget.

Limfjorden er rig på fisk og fugle

Limfjorden har givet navn til Aalborg fjordland. Den har, og er, en vigtig ressource, som vi skal passe på. Fjorden er rig på fisk og fugle, som alle dage har været en ressource, man har udnyttet, når man har boet på egnen. Tag en tur til det lille fiskerleje ved Staun. Her har stadigt en del fritidsfiskere deres gang, selvom ingen lever af fiskeriet her længere. Der er i dele af Limfjorden, blandt andet ud for Staun, fuglebeskyttelsesområder, hvor der er lagt restriktioner på f.eks. jagt og færdsel i ynglesæsonen. Det bevirker, at der specielt om foråret og efteråret kan finde store fugletræk sted i området. 

Del denne side

Halkær Mølle Naturcenter

Halkær Mølle Naturcenter

På Halkær Mølle Naturcenter kan unge og gamle gå på opdagelse tilbage i tiden gennem praktisk arbejde med håndværk, håndarbejde og meget andet. Oplev også indefra hvordan en vandmølle fungerer.

Læs mere om Halkær Mølle Naturcenter...

Naturcenter Himmerland

Følg fortidens fodspor og besøg den spændende udstilling eller få en guidet tur i den vekslende natur.

Læs mere om Naturcenter Himmerland...

Skt. Nicolaj Bjerg ved Sebbersund

Solopgang over Aalborg Fjordland

Nyd naturen i Aalborg Fjordland

Naturen i Aalborg Fjordland er storslået og varieret. Her er grønne skove, smukt hedelandskab og selvfølgelig Limfjorden, som løber gennem området.