Barmer i Aalborg Fjordland

Barmer - historiske gårde og snoede veje

Området ved landsbyen Barmer indbyder til at se nærmere på bygninger, veje og markarealer. På den måde kan man nemlig opdage, hvordan landbolivet har set ud gennem tiderne.

En klassisk dansk landsby

I lavningen, i den nordvestlige del af Sebber Sogn, finder man den lille by Barmer. Fra bakkerne er der smuk udsigt over landbrugslandet og markerne ved Limfjorden. ”Barna-myræ” var det navn, byen fik i middelalderen. ”Myræ” betyder mose, fordi byen ligger i et vandrigt område.

I middelalderen hørte gårdene i Barmer til Vitskøl og Sebber Klostre. Derfor er der to gårde i Barmer, der hedder Munkgårde. En historie fortæller, at munkene i Vitskøl gravede en hemmelig gang uden for byen, gennem bakkerne, direkte til nonnerne i Sebber Kloster.
Da kun få af gårdene, efter landboreformerne, blev flyttet uden for landsbyen, har Barmer stadig bevaret sine snørklede veje. Som besøgende får man indtryk af, hvordan den gamle landsby så ud med flere sideveje, smågårde og huse i en stjerneformation. Gennem byen løber også en lille, idyllisk bæk. Uden for forsamlingshuset er der opstillet borde og bænke, hvor store og små kan slå sig ned.

Herregård, hjortefarm og præstegård

På Waar Hovedgård, der ligger midt i Vår Ådal, driver ejerne i dag Bed & Breakfast og udlejer festlokaler. De tilbyder også historiske rundvisninger med spøgelseshistorier, og sælger antikke møbler og kuriosa.
Da Waar Slot stod færdigt i 1590, var det en af de største herregårde i Nordjylland med 3 fløje og 3 etager, tårn, voldgrav og vindebro. Senere blev voldgravene sløjfet til fordel for en stor have. Indtægtskilderne var i mange år færgefarten fra Staun til Attrup i Hanherred, fiskeriet og kvægbruget. I dag kan man stadig se den lade, hvor de rejsende kunne sove, når de ventede på færgen. I nyere tid boede den danske forfatter Knuth Becker på hovedgården, hvorefter den i 1977 blev renoveret, og to naboejendomme blev lagt til.
En anden gård, i nærheden af Barmer, er den stråtækte gård fra 1777, Springbakgård, som er indrettet som økologisk overnatningssted og hø-hotel, med adgang til ride-, vandre- og cyklestier. Gården drives økologisk med krondyr, får og heste, og ligger tæt ved vandløb, damme og huler i skoven. Der er indrettet to lejligheder i gårdens tidligere stalde.
En tredje gård, præstegården i Sebber Sogn, var også fra gammel tid placeret i Barmer. Vest for byen ved Lundgårde findes resterne af en kirke. Man mener, at kirken og den tilhørende landsby i 1300-tallet, blev forladt på grund af en pestepidemi. Stenene blev – helt i nutidens ånd - genbrugt andre steder af de lokale.

Andelslandsbyen og fællesskab

Gennem mange år har folk i Barmer taget hånd om deres medborgere fra vugge til grav. I byen var der både en jordemoder og en tømrer som lavede ligkister på loftet i sin hus. Andelstanken har også sat sine spor. Indtil 1970erne har byen været en driftig landsby med andelsmejeri, brugsforening, og en producent af sommerhuse. Cementstøberiet, som lå på vejen nordøst ud af byen, havde en grusgrav, som stadig er synlig.
Samlingspunkterne for folk i Barmer i dag er forsamlingshuset, idrætsforeningen og borgerforeningen.

Del denne side

Oplev Aalborg Fjordlands landbyer

Oplev Aalborg Fjordlands landbyer

Halkær Mølle Naturcenter er et naturformidlingscenter med tilhørende udstillingslokaler. Temaet for udstillingerne i den gamle lade er livet på landet i årene 1900-1950.