På opdagelse i Aalborg Fjordland

Bag om Aalborg Fjordland

Aalborg Fjordland er en betegnelse for området langs Limfjorden vest for Aalborg – den vestligste del af Aalborg Kommune.

Området er af Aalborg Byråd udpeget som en særlig oplevelseszone, hvor der arbejdes på at styrke aktivitets- og oplevelsesmuligheder for fastboende og besøgende.

Aktiviteterne i Aalborg Fjordland koordineres af en styregruppe med repræsentanter for Aalborg Kommune, VisitAalborg, Nibe Turistforening, samt lokale foreninger og turistaktører (Waar Hovedgård, Sebber Vikingeby og Halkær Kro og Kulturhus).

Har du spørgsmål om Aalborg Fjordland, er du velkommen til at kontakte Jane Tange, Aalborg Kommune på 9931 1945 / jane.tange@aalborg.dk.

Projekterne i Aalborg Fjordland er støttet af Erhvervs og Selskabsstyrelsen (Landdistriktspuljen), Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet.

Aalborg Fjordland

Del denne side